Natālija Zacepina

Psiholoģe • Klātienē, Rīgā un tiešsaistē • RUS, LV
Klīniskais psihologs, izglītības sistēmas psihologs, eksistenciālās analīzes un logoterapijas speciālists, Starptautiskās eksistenciālās analīzes un logoterapijas asociācijas loceklis (Existential Analysis and Logotherapy-GLE international).

-Mācību materiālu vecākiem autore;
-Pedagogu un psihologu atbalsta un supervīziju grupu vadītāja;
-Psiholoģijas studentu (bakalaura un maģistratūras) prakses vadītāja;
-Atbalsta un pašizziņas grupu vadītāja, sabiedriskā atbalsta organizatore;
-Bērnu un pusaudžu kompleksās psihodiagnostikas (intelektuālā un emocionālā sfērā)
speciāliste;
-Mācību procesa individualizācijas speciāliste;
-Psihologa prakse no 2008. gada, pēdējos gados eksistenciālās analīzes un logoterapijas
prakse.

Norādes uz autores interneta resursiem:
AMetode on Facebook
Personīgā Facebook lapa
Telegram