Atbalstot iedvesmot!

Mācību programmu individualizācija bērniem ar mācīšanās grūtībām, emocionālām grūtībām, uzvedības grūtībām un iekļaujošu izglītību

Sadarbības un atbalsta mērķis ir:

Unikāls piedāvājums izglītības iestādēm

✓ izpratnes sistēmas un algoritma veidošana, lai palīdzētu individualizēt apmācāmo mācību procesu;
✓ iekļaujošas izglītības organizēšana;
✓ konsultācijas un atbalsts skolotājiem, vecākiem un iestāžu vadības konsultēšana.

Atbalsts:

Starptautiskie bērnudārzi un skolas
Mājmācības vecākiem
Radošās un muzikālās studijas
Privātie bērnudārzi un skolas, koledžas
Sporta skolas un sekcijas
Ģimenes mācību nodarbības

Par kādām tēmām ar mums sazināties?

Uzvedības problēmas skolēniem
Kognitīvās grūtības
Emocionālās grūtības
Emocionāla izdegšana, nemitīgs spēka izsīkums skolotāju vidū
Darbs ar apdāvinātiem bērniem
Atbalsts bērniem ar invaliditāti

Palīdzam sekojoša vecuma bērniem/pusaudžiem

Visaptverošā atbalsta galvenais uzdevums ir konsultēt skolotājus un vecākus par mācīšanās un uzvedības problēmām bērniem vecumā no 3 līdz 18 gadiem.
Pieeja un principi
Galvenais princips darbā ar katru mācību procesa dalībnieku ir visrūpīgākā attieksme, kas balstīta uz eksistenciālās analīzes un logoterapijas principiem – psihoterapeitisku virzienu, kas izmanto fenomenoloģisku skatījumu uz cilvēku un viņa vērtībām.
Skatīt vairāk
Stratēģijas izstrādes posmi
Apmācāmā individuālās stratēģijas veidošana ir sadalīta vairākos posmos, kas ietver novērošanu, diagnostiku, pieejas izstrādi, atbalstu un regulāru analīzi.
Skatīt vairāk
Rezultāts
Šāda pieejas un padziļinātas analīzes rezultātā veidojas:

1. Individuālais mācību saturs
2. Individuālais atbalsta plāns ietver noteiktu apstākļu radīšanu apmācībai un individuālajam emocionālajam atbalstam. Uzziniet vairāk par to, ko sniedz atbalsts, noklikšķinot uz pogas.
Skatīt vairāk
Pieeja apvieno kognitīvo spēju un emocionālās inteliģences attīstības sinerģiju. Skolotāji tiek apmācīti pielietot fenomenoloģisko pieeju un mācās būt gādīgiem un cienīt sevi un savus apmācamos.

Kas padara mūsu pieeju unikālu?

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem