Atbalstot iedvesmot

Klātienes un tiešsaistes konsultācijas pieaugušajiem un bērniem

VĪNES EKSISTENCIĀLĀS ANALĪZES UN LOGOTERAPIJAS SKOLA
ir GLE international oficiālais partneris, sniedz informāciju par apmācībām, atbalsta eksistenciālās analīzes un logoterapijas vērtības un ideju popularizēšanu, apvieno un atbalsta speciālistus šajā jomā Baltijas valstīs un Eiropā.
VĪNES EKSISTENCIĀLĀS ANALĪZES UN LOGOTERAPIJAS SKOLA
ir GLE international oficiālais partneris, sniedz informāciju par apmācībām, atbalsta eksistenciālās analīzes un logoterapijas vērtības un ideju popularizēšanu, apvieno un atbalsta speciālistus šajā jomā Baltijas valstīs un Eiropā.
Альфрид Лэнгле

Kādu pieeju mēs izmantojam?

Šis ir mūsdienu psihoterapijas virziens, ko sauc par eksistenciālo analīzi. Eksistenciālās analīzes pamatlicējs ir slavens austriešu psihiatrs Viktors Frankls, un Frankla idejas turpināja un attīstīja viņa izcilais skolnieks, austriešu psihoterapeits Alfrīds Langls. Eksistenciālās analīzes uzdevums ir ne tik daudz interpretēt, “noteikt diagnozi”, bet gan izprast cilvēku viņa sajūtās un viņa eksistenciālajā situācijā, palīdzēt ieņemt personisku pozīciju – tādu, kas viņā izraisīs iekšēju saskaņu. Šī ir cieņpilna, rūpīga un iejūtīga pieeja, kas ir tuva mūsu garīgumam.
Konsultācija ir mierīgs un pārdomāts dialogs starp Jums un psihologu siltā, drošā, atbalstošā gaisotnē.
Šī dialoga laikā mēs noskaidrojam, kas Jūs satrauc, noskaidrojam grūtību cēloņus un kopīgi meklējam veidus, kā tos atrisināt. Konsultācijas pieaugušajiem un bērniem

konsultācijas pieaugušajiem un bērniem

drošība

Kā mēs varam Jums palīdzēt?

Psihologs nesniedz gatavus padomus, bet gan palīdz atrast sev piemērotu un saskanīgu risinājumu.
Jūs varat paļauties uz nevērtēšanu, sapratni, iejūtību jebkurā situācijā, kurā šobrīd atrodaties.

lēmumu pieņemšana

atbalsts

Par kādām tēmām varat ar mums sazināties?

Paaugstināta trauksme, bailes, panikas lēkmes

Grūtības ar pašcieņu, sevis pieņemšanu, sāpīgās kritikas pieredze

Grūtības attiecībās (ģimene, darbs, draudzība)

Depresija, emocionāla izdegšana, pastāvīgs spēka trūkums

Grūtības pieņemt lēmumus un īstenot plānus

Neizpratne par sevi un savām izjūtām, eksistenciāla krīze

Mūsu partneri