Lietošanas noteikumi

Mājas lapa – vietne, kas atrodas interneta adresē “https:// www.existential-analysis.prof”, kas pieder “BDR “A -metode””. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Vietnē norādītos pakalpojumus.

1. Apmeklētājs var veikt tiešsaistes maksājumus par Vietnē norādītajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Vietnē norādītajām cenām un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
2. Veicot tiešsaistes maksājumu, Klients apņemas norādīt derīgu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs). Nepareizi norādītas kontaktinformācijas gadījumā lūdzam nekavējoties ziņot mums uz e-pastu: info@existential-analysis.prof
3. BDR “A-metode” apņemas informēt Klientu par veiksmīgu maksājumu elektroniski (tikai tad, ja pirkuma brīdī Klienta e-pasts bija pareizs).
4. BDR “A-metode” apstrādā klienta personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.
5. Tiešsaistes maksājumus var veikt, izmantojot Visa, MasterCard un Maestro maksājumu kartes, kā arī izmantojot tiešsaistes maksājumus ar internetbankas starpniecību, ja tiešsaistes maksājuma veikšanas brīdī ir šāda tehniskā iespēja. Klientam ir aizliegts izmantot citas personas maksājumu karti vai citas personas maksājumu kartes datus tiešsaistes maksājumiem Vietnē.
6. Iegādātā tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas faktiskā kārtība, noteikumi un individuālie nosacījumi tiek saskaņoti ar Klientu pēc tiešsaistes maksājuma veikšanas. Kad maksājums ir veikts, darījuma atcelšana nav iespējama, samaksāto naudu nevar atgriezt, izņemot pakalpojuma aprakstā norādītos un šajos noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
7. BDR “A-metode” konsultē par pakalpojumiem un tiešsaistes maksājumiem Vietnē darba dienās no 10:00 līdz 18:00 pa tālruni (+371) 29333579 un e-pastu info@existential-analysis.prof.
8. Ja tiek atklāta sistēmas kļūda, kuras rezultātā BDR “A-metode” ir saņemts lielāks maksājums, nekā bija jāmaksā maksājuma brīdī, Klients var iesniegt rakstisku paziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā, un pēc tam apstākļi ir noskaidroti, kļūdas dēļ saņemtā nauda tiks atgriezta Klientam. Ja vainīgā ir cita tiešsaistes maksājumu procesā iesaistītā puse, piemēram, banka vai karšu apstrādes centrs, BDR "A -metode" savu iespēju robežās mēģinās atgūt kļūdaini saņemtos naudas līdzekļus, un pēc naudas saņemšanas no vainīgās puses, BDR "A - metode atgriež Klientam naudu.
9. Pārejot uz elektronisko norēķinu sistēmu, Klientam ir tiesības atteikties no pakalpojuma izmantošanas, vienkārši aizverot atbilstošo cilni.