Mūsu speciālisti

Katram mūsu speciālistam ir liels personīgās terapijas stundu skaits, viņš regulāri iziet supervīziju un piedalās profesionālās kopienas pasākumos.

Natālija Zacepina
Psiholoģe • Klātienē un tiešsaistē • RUS, LV

Klīniskā psiholoģe; psiholoģe izglītības sistēmā, eksistenciālās analīzes un logoterapijas speciāliste, starptautiskās eksistenciālās analīzes un logoterapijas asociācijas (Existencial Analysis and Logotherapy - GLE international) biedre.
Psiholoģe (konsultatīvā psiholoģija), eksistenciālās analīzes un logoterapijas speciāliste apmacībā (GLE international). 15 gadu pieredze Konsultēju par Jūsu pieprasījuma tēmu konfidenciālas sarunas veidā.
Sertificēta klīniskā psiholoģe, eksistenciālās analīzes un logoterapijas speciāliste apmācībā (GLE international).
Eksistenciālās analīzes un logoterapijas konsultante (karitatīvā sociālā darbiniece), starptautiskās eksistenciālās analīzes un logoterapijas asociācijas (Existencial Analysis and Logotherapy - GLE international) biedre, individuāli konsultē kopš 2017.
Personīgā konsultante, koučs eksistenciālās analīzes un logoterapijas jautājumos (GLE international). Vecāku pašizziņas un atbalsta grupu vadītāja. Prakse kopš 2017. gada.
Personiskais konsultants, eksistenciālās analīzes un logoterapijas koučs (Existential Analysis and logotherapy-GLE international), sociālais psihologs. Individuāli konsultēju kopš 2017. gada.
Personiskais konsultants, koučs, eksistenciālās analīzes un logoterapijas speciālists (GLE-international, Vienna), profesionālās orientācijas speciāliste.
15 gadu praktiskā darba pieredze. Klienti pārsvarā ir 20-40 gadus vecas sievietes un vīrieši, kā arī pusaudži un vecāki.